واجب بودن اطاعت از مقام معظم رهبری مانند واجب بودن اطاعت ازفرامین اسلام است

اطاعت ازفرامین مقام معظم رهبری به این دلیل که برگرفته ازفرامین قرآن واهل بیت است  برهرمسلمانی واجب است وما ندای سمعنا واطعنا به رهبرمان سرمی دهیم....

سمعنا واطعنا یاسید القائد

/ 0 نظر / 26 بازدید