عمار بدون"عین"

نچ نچ نچ

 

عمار گوشش به فرمان بود

هر فرمان که میرسید عمل می کرد!
تفسیر نمی کرد ، ترجمه نمی کرد ، چینش هم نمی کرد !

دلم برای رهبرمممم می سوزه با این خود عمار بین ها ...

ما عماریم؟


بله ، خیلی از ما عماریم ، اما بدون "عین"

منبع:سایت رسمی پایگاه بسیج جوادالائمه

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید