جنگ نرم وابزار <<فتنه ی >>جنگ نرم

فتنه یک نوع حربه ای قوی است که معمولا به دست خواص و عناصر باچهره های مذهبی وسیاسی مشهور در کشور ها انجام میشه ....

من می خوام فتنه گرانی رو معرفی بکنم که قصد تخریب عقاید وتحریف اصول رو دارند به نظر من این فتنه گران اگر شناخته نشوند خیلی خطر ناکتر هستند ..

/ 0 نظر / 24 بازدید