مادر

پسر اول گفت:مادر جون برم جبهه؟گفت:برو عزیزم....

رفت و والفجر مقدماتی شهید شد.

پسر دوم گفت:مادر:داداش که رفت من هم برم؟

گفت:برو عزیزم....رفت و خیبر شهید شد.

پدر گفت:حاج خانوم بچه ها رفتند.

ما هم بریم تفنگ بچه ها رو زمین نمونه رفت و کربلا ۵ شهید شد.

مادر به خدا گفت همه دنیام رو قبول کردی .

خودم هم قبول کن رفت و در حج خونین شهید شد.

/ 0 نظر / 25 بازدید