♥ اللهـــــــم احفــظ قــــائدنا الامـــــــام خامنـــ ه ای ♥

اللهـــــــم احفــظ قــــائدنا الامـــــــام خامنـــ ه ای

دلــــم که تنگ می شود ، نظـــر به مــــــاه می کنم


درونِ مـــــاه ِ نیمــِه شب ، تـــــو را نـِـــــگاه می کنم


حضـــرت مــــاه ! من از کودکـــی عــاشقت بـــوده ام ...


اللهـــــــم احفــظ قــــائدنا الامـــــــام خامنـــ ه ای

/ 3 نظر / 30 بازدید

احسنت..چ خوب.... التماس دعا

احسنت..چ خوب.... التماس دعا

احسنت..چه خوب که از بچه گی تا حالا...آقامون خیلی تنهاست..خیلی ها اشکشو در میارن...ناها باید تا جون داریم جان به کف باشیم