قمه زنی تخریب امام حسین است نه زنده کردن مشاعر حسینی

قمه زنی وتیغ زنی وکارهای دیگه شاید درنظر بعضی از ماها کارهای خوبی به نظر برسه اما ملاک نظر ما نیست وملاک اون چشم های مردم نا آشناست که پشت شبکه های اجتماعی وماهواره ای صهیونیستی نشستن و وقتی از شیعه و عاشورا خون وخون ریزی رو می بینند قلبا متنفر می شن. یک فرد مسیحی رو درنظر باید گرفت که وقتی توی گوگل یا سایر شبکه ها می بینه  سر کودک شش ماهه ای رو توعاشورا باتیغ زخمی می کنن چی فکر میکنه؟!یه بار توی گوگل شیعه یا عاشورا رو سرچ بکنید تا ببینید که چی میگم ...که این عکس یه نمونشه

/ 0 نظر / 39 بازدید