جنگ نرم

با فروپاشی شوروی در سال 1991 میلادی و پایان جنگ سرد کارشناسان بخش جنگ در ایالات متحده با استفاده از تجارب دو جنگ جهانی و دوران جنگ سرد دریافتند که می شود با هزینه کمتر و بدون دخالت مستقیم در سایر کشورها به اهداف سیاسی، اقتصادی و... دست یافت که در ادبیات سیاسی جهان به جنگ نرم شهرت یافت.

/ 1 نظر / 48 بازدید
معصومی

مرگ برآمریکا اگر حقایق تبیین بشود کید شیاطین درهم میشکند.موفق باشید که درحد توان تلاش می کنید