درقیامت نسبت به نام گذاری فرزندانمان شرمنده نشویم

حجت الاسلام سید مهدی قریشی:خانواده ها درانتخاب نام فرزندانشان دقت کنند اولین نیکی پدرومادربه فرزندان انتخاب نام نیک است.علاوه برآن اسم نماد باورهاواعتقادات انسان است.ونشان می دهد که شخص چه مسلک واعتقاداتی داردنام های غربی راجایگذین نام های نیک وایرانی واسلامی نکنیم.چرا نام های غربی روی فرزندان وحتی شرکت ها وساختمان ها می گذاریم؟!درقیامت نسبت به نام گذاری فرزندانمان شرمنده نشویم....

/ 0 نظر / 25 بازدید