درگیری ذهن مردم بافیلم رستاخیز درآستانه ی مذاکرات هسته ای!!!!!!!!

هشدار:

این روز ها ذهن مردم وجوانان بیشتر مشغول ایراد های فیلم سینمایی روز رستاخیز شده است.آن هم درآستانه ی اعلام نتیجه ی مذاکرات.

کاری با ایرادهای واردشده به فیلم ندارم اما چیزی که ذهن من را به خود مشغول کرده این است که چرا حالا؟امروز که کشور دغدغه ای مهمتر درراه دارد؟

چیزی اضافه نمی کنم خطاب من به جوانان وبرادران وخواهران جوانم هست که ذهنشون رو درگیر شبکه های اجتماعی مختلف شده وبه مسائل مهمتر کم تفاوت شده اند...

/ 0 نظر / 28 بازدید