امام جمعه ی اورمیه دکتر سیدمهدی قریشی حفظه الله

امام جمعه ی اورمیه امروز 93|11|17 درخطبه های نماز جمعه برخی از سنت های غلط ومضر رو یادآوری کرد که ضمن برائت از این سنت ها افزود دقیقا عکس این سنت های غلط امری جایز وپسندیده است.

ایشان ضمن این که همیشه درخطبه های نماز جمعه از مسائل سیاسی واقتصادی وسایر مسائل روز باآگاهی پرده برداری میکنند بلکه روشنگری های عمارانه ی ایشان درمسائل اخلاقی واجتماعی نیز جای تامل ونیز برای کسانی که واقعا دغدغه ی دینی واجتماعی دارند دلگرمی بزرگی است .من هم از این به بعد خواهم کوشید تا برخی از مسئل مطرح شده توسط ایشان را بهتر وگویاتر ازسایر رسانه ها درفضای مجازی ودرجلسات فامیلی ودوستانه وحتی دانشگاه و....مطرح بکنم تاشاید بتوانیم کاری در راستای انجام واجبات اخلاقی ودینی وپرهیزکردن از محرمات اخلاقی شرعی جلوگیری کرده باشم و یکی از نشر کنندگان حقایقی باشم که تنها وفقط از زبان برخی از عالمان وبزرگان همچون سید مهدی قریشی شنیده میشوند.درپست های بعدی باارائه ی مطالبی از ایشان باعنوان <<عمار روشنگر>>تلاش خواهم کرد.

/ 0 نظر / 18 بازدید