یا اسرائیل خیبر خیبر انا والله جیش حیدر

ای اسرائیل به یاد آر علی را ...

همان مردی که بزرگترین ضربه ی تاریخ را براسرائیل زمان وارد کرد.

به خدا ما سربازان سپاه همان علی هستیم!!

/ 1 نظر / 24 بازدید
سرباز سایبری

لبیک یاامام خامنه ای