چندتاعکس ازواکنش های مرد خوزستان درراهپیمایی 22بهمن امسال

چندتاعکس ازواکنش های مرد خوزستان درراهپیمایی 22بهمن امسال که کاربران خوزستانی در شبکه های اجتماعی تصاویر حضور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن را منتشر کردند.

واکنش جالب مردم خوزستان در ۲۲ بهمنواکنش جالب مردم خوزستان در ۲۲ بهمنواکنش جالب مردم خوزستان در ۲۲ بهمنواکنش جالب مردم خوزستان در ۲۲ بهمنواکنش جالب مردم خوزستان در ۲۲ بهمنمنبع:مهر

/ 0 نظر / 30 بازدید