دانشمند شبکه ماهواره فتنه گر-امام حسین،سلام،بقیع،اهلبیت

دانشمند شبکه ماهواره فتنه گر-امام حسین،سلام،بقیع،اهلبیت

استاد دانشمند شبکه ماهواره ی امام حسین-بقیع-سلام و... عامل فتنه هستند.

/ 0 نظر / 22 بازدید