شاهین نجسی در آلبوم های جدید خود به امام زمان توهین کرده است

متنی از آهنگ این جورسومه ی بدنامی بدین شرخه..

معجزکی در کار نیست ما کشتی شکستگانیم ، ای باد شرطه برخیز ؛ نجات دهنده مرده است !!!!!!!!!!

حقیقت آن است که امروز ما فقط تماشا می کنیم و حکم تماشاگر بازیهای استقلال و پرسپولیس را داریم . . .

امروز شاهدیم که یک بچه هم جنس باز جسارت پیدا کرد به امـام عـصـرمـان توهین کند و ما خاموش نشسته ایم، نمی دانم چگونه می توانیم دعای توسل بخوانیم ، چگونه می توانیم شب های جمعه دعای کمیل بخوانیم ....


شرممان باد که بزرگترین فـکـر و بـحـث روزمان بازی های فوتبال و فیلم های سینمایی است و بزرگترین دغدغه مان این است که ، تنیجه بازی های فوتبال و . . . چه شد !!!!!!

مقتدر مظلوم - توهین دیگر از شاهین نجسی!

/ 0 نظر / 23 بازدید